Nieuwsbrief juni 2011

In april jongstleden trokken we met een ploeg van 16 personen naar de The Smiling Coast of Africa (Gambia) om het Picca-project in Kerr Sering een beetje verder te helpen.

Een aantal onder hen (Jo, Wies, Lobke, Guy, Charlotte, Diederik, Belinda, Nica en Rika) hebben allereerst praktische taken in de school aangepakt.

We maakten het plafond in de gastenkamer en schilderden de vloer in groene betonverf. Als deze verf haar degelijkheid bewezen heeft, kunnen we in de toekomst alle vloeren van de klassen op dezelfde manier behandelen. Een nog leegstaand lokaal werd omgebouwd en kindvriendelijker ingericht als hoekenklas, waar men dan in kleinere groepjes kan spelen. We lieten ook twee muggenramen maken en plaatsen, dit is noodzakelijk vooral om tijdens het regenseizoen deze beestjes buiten de klas te houden. Alle eerder geschonken computers werden nagekeken en met de juiste Engelstalige software voorzien zodat de verslagen van het schoolteam bij ons ook kunnen geopend en gelezen worden. Er werd een douche en een toilet geïnstalleerd. De muurtegels werden gevoegd. In de toiletruimte van de kinderen werden er ook wasbakken geïnstalleerd en voorzien van plastieken opstapjes zodat de allerkleinsten ook de toiletjes goed kunnen gebruiken. In de leraarskamer werden twee grote prikborden opgehangen en de vloerbekleding werd vastgemaakt. Omwille van geurhinder hebben we een klasje verhuisd. De leraars- en de voorraadkamer werden zorgvuldig opgeruimd: alleen wat nog echt bruikbaar is voor de school kreeg een geordende plaats zodat de leerkrachten weten wat eraan educatief materiaal is. De EHBO koffer is nagekeken, de vervallen producten verwijderd en opnieuw aangevuld met een nieuwe voorraad die we mee hadden vanuit België. Tot slot bekeken we de mogelijkheid om later een eenvoudige keuken te installeren voor eventuele gasten die een tijdje in de school willen verblijven. In de eerste plaats kunnen dit stagiaires zijn, maar ook geïnteresseerde bezoekers zullen er in de toekomst kunnen logeren. Dit zou dan een eerste mogelijkheid kunnen worden om van Picca een meer zelfbedruipend project te maken.

Ook het pedagogisch didactisch aspect van de school werd bekeken en geëvalueerd.

We bezochten een aantal kleuterscholen in de omgeving en zo konden we ook het team attent maken van de duidelijke structuren die daar aanwezig zijn. We vonden ook een zeer gedreven en ervaren directrice die bereid is om twee keer per maand een workshop te organiseren en zo het team van de Picca-school te observeren, te coachen en te evalueren.

In overleg met de betrokkenen werd een functieomschrijving opgesteld voor het schoolhoofd, de secretaris en de financieel verantwoordelijke van de school.

We hebben de door de stagiaires ontworpen regels voor de kinderen geplastificeerd en opgehangen.

De film “The Lion King” werd afgespeeld voor de leerlingen en ze werden allen getrakteerd op een zakje oliebollen en een bekertje water met grenadine.

Diezelfde film hebben we op een avond geprojecteerd aan de Medical Post van Kerr Sering voor kinderen en ouders uit de buurt. In de toekomst kan dit herhaald worden met een medische voorfilm rond bijvoorbeeld hygiëne. malaria, tandverzorging en voeding.

Het team en de stagiaires werden uitgenodigd op een etentje en we hebben de poetsvrouw bedankt voor haar uitstekende prestaties.

Naast de activiteiten op school kochten we een nieuwe voorraad hebbedingetjes om onze verkoopstand op Belgische eetfestijnen, festivalletjes en andere feestjes te bevoorraden.

De verpleegsters en een laborante (Marie-Paul, Elly, Lize, Katrien, Nelly, Rita en Esther) hebben zich ingezet in de Medical Post van Kerr Sering en het Health Center van Sukuta.

Twee verpleegsters werkten in het Health Center van Sukuta. Ze kochten beddenlakens, bloeddrukmeters en kuisgerief. De eerste week werden bedden, toiletten, vloeren, ramen en materiaal onder handen genomen met liters javel en dettol. Er werden verbandkarretjes gemaakt en er werd een plaatsje vrij gemaakt waar de patiënten konden ontvangen en verzorgd worden. Verder probeerden ze zo goed mogelijk de vele bevallingen, curettages, tandextracties, injecties, verwikkelingen bij te staan en uitleg te geven aan geïnteresseerde Gambiaanse verpleegsters.

In de Medical Post van Kerr Sering zijn de andere verpleegsters elke dag bezig geweest met wondverzorging, tandproblemen, tandvleesontstekingen, mondabcessen, zieke baby’s, schaamluizen, schimmels en andere beestjes. Hier kon wel hygiënisch gewerkt worden. Er werd medicatie uitgedeeld met giften vanuit België.

Een doelstelling is hier dat de nodige basishygiëne zou moeten bijgebracht worden aan de dorpsbewoners. Verdere filmavonden met een voorfilm over malaria, tandverzorging, voeding en algemene hygiëne zoals hoger vermeld zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Er was ook een meeting met gemeenteraadsleden van Sukuta over de gezondheidsproblematiek in Gambia. Er werd via hen een afspraak geregeld met de secretaris van de Minister van Volksgezondheid in Banjul. De corruptieproblemen werden aangekaart en de vraag naar meer medisch personeel voorgelegd. De overheid begrijpt de situatie, maar beweert ook dat het Health Center van Sukuta één van de betere medische posten is in Gambia met een goed beleid. Er kunnen dus geen extra verpleegsters en dokters aangeworven worden, maar elke steun vanuit Europa is zeer welkom!

We zullen weldra samen met alle deelnemers en kandidaat deelnemers bijeenkomen om zo de noden vast te leggen voor een volgende reis en aan werkverdeling doen. We zullen dit dan op de Picca bestuursvergadering brengen zodat we er met volle moed en hetzelfde enthousiasme verder voor kunnen gaan!

Gambia, we zien je gauw terug!