Nieuwsbrief januari 2011

Velen van jullie zijn op de een of andere manier betrokken geraakt bij het Picca-project. Sommigen hebben één of meerdere malen in Kerr Sering – Gambia mee de handen uit de mouwen gestoken op een van de vele bouwkampen die inmiddels zijn georganiseerd.

Trots kunnen wij nu melden dat, na vele jaren van hard labeur door een groot aantal vrijwilligers en de plaatselijke bevolking, de school vorig jaar officieel geopend is. Alle kinderen kregen intussen ook een uniform. Er is elke dag les van 8 tot 13 uur. Sinds april 2010 is er zelfs elektriciteit op de school.

Ook hier in België is de tijd niet blijven stilstaan. Om Tine en Omar, de initiatiefnemers van Picca, wat te ontlasten, is inmiddels de Picca vzw opgericht.

Het hoofddoel van de vzw is het ter plaatse bouwen, inrichten en in stand houden van een nursery school die aan de kinderen van het dorp basisonderwijs verstrekt. Tevens is het de bedoeling dat via investering in de school de hele dorpsgemeenschap ondersteund wordt. Via onderling overleg wil Picca algemene verbeteringen verwezenlijken, ook in de gezondheidszorg (medical post).

Nu de school er staat en er 180 kinderen les volgen, willen we dat deze school ook een vaste waarde blijft in het dorp.

Momenteel zijn er vijf betaalde leerkrachten in de school: Sulliman, Matti, Aisha, Fatou en Keba. We zouden graag zo snel mogelijk een zesde leerkracht aanwerven. Er werkt ook een poetsvrouw en er is een nachtwaker aanwezig.

Modou, die reeds gedurende het hele traject vertrouwensman en contactpersoon ter plaatse is en verder alle praktische zaken coördineert, is uiteraard nog steeds in loondienst. De lonen van deze mensen worden bekostigd door het project Picca. Dit is een maandelijkse kost van 11.600 dalasis of ongeveer 350 euro.

Dankzij het werkkamp van november 2010, en extra sponsoring, is er internetverbinding en kan er “geskyped” worden. Dit komt de communicatie, opvolging en samenwerking België – Gambia ten goede.

Alle kinderen kregen intussen ook een extra uniformpje met badge. Een uniform is in Gambia heel belangrijk omdat dit symbool staat voor gelijkheid.

Keba, het schoolhoofd, gaat volgende week voor de leerlingen echte Gambiaanse oefenboeken kopen.

Hopelijk hebben jullie het Picca-project nog niet losgelaten en dragen jullie het nog steeds een warm hart toe.

Wij willen jullie in de toekomst graag op de hoogte houden via nieuwsbrieven op onze vernieuwde website
en jou uitnodigen op onze activiteiten.

Dit jaar organiseren we een ledenfeest.

Met vriendelijke groeten,

Het Picca-bestuur