Nieuwsbrief augustus 2012

Eind maart trokken opnieuw verschillende vrijwilligers naar Kerr-Sering in Gambia. Tijdens de paasvakantie werd de groep nog wat uitgebreid tot een 10-tal personen. Voor enkelen onder ons was dit de eerste Afrikaervaring. In de loop van de maand februari waren er reeds 5 stagiaires vanuit België vertrokken om hun steentje bij te dragen aan het Picca-project. Ze deden hun stage in de school of in de medische post/ziekenhuis. Vier van hen deelden hun ervaringen met de leerkrachten van de school, hielpen bij de opbouw van lesprogramma’s, startten activiteiten op (knutselen, sport, …). Er was een fijne samenwerking tussen de leerkrachten, de stagiaires en de kinderen met wederzijds respect voor elkaars achtergrond en eigenheid. Een verslag over hun ervaringen kan je
vinden op de picca-website.

Eén stagiaire verpleegkunde stak haar handen uit de mouwen in de medische post van het dorp. Veel kinderen met brandwonden, allerhande ontstekingen, diarree, koorts konden bij haar terecht. Ook ging de stagiaire verpleegkunde ervaring opdoen in het ziekenhuis van Sukuta (naburig dorp) waar ze meewerkte in het medisch team.
Er werd besloten dat de verpleger van de medische post (betaald door het picca-project) één dag per week naar school gaat om de kinderen medische hulp te bieden. Al het materiaal dat hij daarvoor nodig heeft zal
gefinancierd worden door het project.

Lokale werkmannen werden aangesproken om de dakgoten van het schooltje te vervangen. Deze waren doorgeroest en zijn nu vervangen door PVC-dakgoten. Verder moesten enkele ramen verplaatst worden en nieuwe venstergaten werden gekapt.

Enkele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en hebben al de klaslokalen een grondige poetsbeurt gegeven. Omdat de vloeren in de klaslokalen afbrokkelden, werd er besloten om deze te egaliseren en daarna te voorzien van verschillende lagen betonverf. Hopelijk verslijt deze zo minder…

Een container met medisch materiaal en schoolgerief is intussen goed aangekomen.

Het medisch materiaal werd verdeeld tussen de medische post en het ziekenhuis.

Er moeten voor september nog twee nieuwe leerkrachten aangeworven worden. Dit is een taak voor Modou en schoolhoofd Kebba.

Hopelijk blijven jullie, net als wij, geloven in het picca-project en dragen jullie het een warm hart toe.

We hopen u te mogen verwelkomen op ons vijfde Gambiaans eetfestijn! Dit vindt plaats op zaterdag 8 september in het Vergeetmijnietje in Essenbeek/Halle.

Hopelijk tot dan!

De Picca-medewerkers