Op stage in West-Afrika

Ten voordele van de school en Medical Post in Kerr Sering.

Ben je jong en enthousiast?
Wil je jouw blik op de wereld verruimen? Wil je in een kleuterschool iets betekenen voor drie tot acht-jarige kinderen die sociaal minder kansen krijgen? Wil je met ons samenwerken om te bouwen aan een betere toekomst voor het dorp van deze kinderen?

Onze vzw PICCA verwelkomt stagiaires in Gambia, The smiling Coast of West-Africa. Het Project omvat het onderhoud van een “nursery school” en het gratis verstrekken van onderwijs voor de kinderen van het dorp. Tevens trachten wij het onderwijs inhoudelijk te verrijken. Dit alles gebeurt vanuit het idee “Empowerment”. Dit betekent dat we uitgaan van de kracht van de plaatselijke bevolking. We stimuleren hen om zoveel mogelijk zaken zelf in handen te nemen en zich zowel individueel als gemeenschappelijk verder te verstrekken.
Picca gelooft dat investeren in de kinderen de hele dorpsgemeenschap ten bate zal komen. Precies daarom wil Picca ook de ruimere problemen binnen de gemeenschap aanpakken, zoals de gezondheidszorg in “The Medical Post”.

Op termijn zal de school en de medische post beheerd worden door de plaatselijke bevolking. Daarom stimuleren we hen om zelffinancierende activiteiten te organiseren op educatief vlak en ondersteunen we de lokale leerkrachten en gezondheidswerkers. Daarom sloten we een samenwerkingsverband met enkele Vlaamse hogescholen. De bedoeling is om de kwaliteit van het onderwijs en de plaatselijke gezondheidszorg te verbeteren.

Het doel
Wij streven naar een multidisciplinaire samenwerking , waarin stagiaires uit verschillende richtingen een steentje kunnen bijdragen. Studenten kleuteronderwijs ,lager onderwijs, kunstonderwijs, lichamelijke opvoeding, orthopedagogie, maatschappelijk werk, verpleging kunnen zich bij ons aanmelden voor een buitenlandse stage. We plannen met jou minstens 3 vergaderingen vooraleer je vertrekt. Ter plaatse hebben wij een contactpersoon die perfect Engels spreekt en je altijd met raad en daad zal bijstaan. Stagiaires die al eerder een buitenlandse stage bij ons deden hebben ook een inspanningsverplichting om de nieuwe stagiaires te begeleiden. Verder zijn er binnen onze vzw minstens 2 personen verantwoordelijk voor de buitenlandse stages. Je kan hen altijd contacteren via mail en Skype. We zorgden voor een internetverbinding en een laptop vanuit de school die je ook kan gebruiken om met ons te communiceren. Wij kunnen jullie ook verschillende formules voorstellen om heel budgetvriendelijk te logeren ; in een compound, in het schooltje zelf,in een villa die de vzw huurt.

Contact
Heeft u interesse in een stageplaats in de school, neem gerust contact op met Rika Notebaert. Heeft u interesse in een stageplaats in de Medische Post, neem gerust contact op met Marie-Paule Bické.