Giften

Wat willen we nog realiseren?
• Kwaliteit van het onderwijs verbeteren
• Meer gekwalificeerde leerkrachten aanwerven en de lonen van de leerkrachten blijven verzekeren
• Een blijvend budget voor het onderhoud van de school
• Ondersteuning voor het hele dorp bieden zoals sportactiviteiten, cultuur, …
• Gekwalificeerd verplegend personeel aanwerven voor de medische Post

Alle stortingen zijn welkom op het rekeningnummer van DISOP (dienst voor internationale samenwerking aan ontwikkelingsprojecten). Zij steunen ons project. DISOP is een NGO die erkend is door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking.

Het rekeningnummer waarop de stortingen kunnen gebeuren is BE59 4300 8369 5126 met vermelding “Project PICCA Gambia”. Alle giften op deze rekening vanaf 40 euro per jaar komen in aanmerking voor een fiscaal attest.

Giften zonder fiscaal attest zijn welkom op het rekeningnummer van Picca vzw
BE14 068-8913192-83.

Lidkaarten te verkrijgen ter waarde van €15.